Overzicht

Ondernemingen

Een eigen onderneming, daar komt juridisch en financieel veel bij kijken. Welke rechtsvorm kiest u? Wie heeft de leiding, wie is financieel aansprakelijk? Hoe regelt u de uitgifte of overdracht van aandelen, een wijziging in de statuten, de opvolging of ontbinding van uw onderneming of een fusie? U kunt bij ons terecht voor alle notariële werkzaamheden met betrekking tot ondernemingsrecht.

Oprichting B.V. / N.V.

Voor het oprichten van een N.V. (naamloze vennootschap) of B.V. (besloten vennootschap) gaat u naar de notaris.

Aandelenoverdracht

De overdracht van aandelen is de aankoop en verkoop van aandelen binnen een vennootschap.

Stichting / SPF

Verschillen tussen een Stichting en een Stichting Particulier Fonds. De belangrijkste verschillen tussen de ‘gewone’ stichting en de stichting particulier fonds zijn: Bedrijfsuitoefening, Uitkeringsverbod en aansprakelijkheid bij een stichting.

Benodigde documenten

Zie hier alle benodigde documenten voor oprichting rechtspersonen.