Ondernemingen

Benodigde documenten

BENODIGDE DOCUMENTEN OPRICHTING RECHTSPERSONEN

Voor het oprichten van een rechtspersoon dient u de volgende gegevens en documenten aan te leveren. Van de oprichter(s), directeur(en) en aandeelhouder(s) ontvangen wij:

  • Kopie legitimatiebewijs;
  • Kopie uitgebreide uittreksel(s) uit de basisadministratie persoonsgegevens niet ouder dan 3 maanden (Bevolkingsregister/Kranshi);
  • Contactgegevens (telefoonnummer en email-adres);
  • 3 mogelijke naam opties voor de rechtspersoon;
  • Doel van de rechtspersoon;
  • Vestigingsadres van de rechtspersoon; 
  • Situatieschets van het adres van de rechtspersoon (op te vragen bij Kadaster) * 
  • In geval de directeur niet geboren is op Curaçao of voormalige Nederlandse Antillen, een Verklaring van Rechtswege of een verblijfsvergunning, af te halen bij de Vreemdelingendienst. *

* alleen van toepassing voor N.V. of B.V.

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met ons kantoor.