Persoon- en familierecht

Samenlevingsovereenkomst

Geen enkele wet of instantie kan iemand de verplichting opleggen een samenlevingscontract of samenlevingsovereenkomst aan te gaan. Vaak is het wel verstandig om een samenlevingscontract op te stellen.

Door middel van zo’n contract kan bijvoorbeeld het partnerpensioen aan je partner worden toegekend. Ook is het mogelijk te bepalen dat de inboedelgoederen bij overlijden naar de langstlevende gaan. Men kan in een samenlevingscontract niet bepalen dat men erfgenaam van elkaar wordt; daarom is het vaak nodig om ook een testament te maken.