Overzicht

Tarieven

Huwelijksevoorwaarden

f.   1.031,–

Wijziging staande huwelijksevoorwaarden

f.   1.220,–

Oprichting N.V./B.V.

f. 2.857,20

Statutenwijziging N.V./B.V.

f. 1.749,10

Aandelenoverdracht

f.      189,–

Oprichting SPF

f. 2.712,20

Samenlevingsovereenkomst

f.       757,–

Testament

f.       656,–

Verklaring van erfrecht

f.       656,–

Doorhaling

f.        713,–

Onderhandse volmacht

f.        232,–

Legalisatie/fingerprints

f.        95,40

Let op: Aan het bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.