Onroerend goed

Overdracht/ Levering

Aankoop van een huis: akte, levering, hypotheek

Na het afsluiten van een koopovereenkomst van een huis vindt de juridische overdracht hiervan plaats bij de notaris. Bij de levering van een huis is een notariële akte verplicht. De notaris heeft informatie nodig van onder meer de verkoper, de koper, de hypotheekbank, de Belastingdienst en de openbare registers, waaronder het kadaster.

De notaris controleert onder meer de bevoegdheid tot overdracht van de verkoper, faillissement van de verkoper, of het perceel vrij is van hypotheken en beslagen en of er eventuele verplichtingen zijn die aan het perceel verbonden zijn. Na controle van alle relevante gegevens stelt de notaris het concept van de akte en afrekening op. Op de afrekening staan alle relevante financiële gegevens.

Direct na de overdracht wordt een afschrift van de akte van levering ingeschreven in de openbare registers bij het kadaster. Pas na een laatste controle (er moet eerst zekerheid worden verkregen dat de eigendom vrij en onbezwaard bij de koper terecht is gekomen) vindt de financiële afwikkeling plaats en wordt onder meer de koopprijs aan de verkoper uitgekeerd.