Overzicht

Veilingen

Op een openbare veiling wordt het te veilen perceel door de schuldeiser, bijvoorbeeld meestal een bankinstelling, verkocht. Een veiling bestaat uit twee fases, namelijk bij opbod en afslag.

Bij opbod in de eerste fase wordt aan de hand van de inzetprijs een eerste bod gevraagd. Als er een eerste bod is uitgebracht, kan er vervolgens worden opgeboden met ronde bedragen die door de notaris is vastgesteld.

Bij afslag in de tweede fase zal de notaris in overleg met de verkoper een bedrag afspreken dat aanzienlijk hoger ligt dan het hoogst uitgebrachte bod van de opbodfase. De notaris telt vervolgens af naar beneden met een vast bedrag tot het moment dat uiteindelijk iemand “mijn” roept. De uiteindelijke koper van het geveilde object is dan de persoon die heeft afgemijnd. Indien niet is afgemijnd, zal de hoogste bieder bij opbod, de uiteindelijke koper worden.

Bij de veilingprocedure dienen naast de wettelijke bepalingen ook de regels van het gebruik in acht te worden genomen. De veilingvoorwaarden zijn ter inzage voor de potentiële kopers. Deze voorwaarden houden de spelregels van de veiling in.

De veilingen nemen plaats bij ons op kantoor en beginnen om 10:00am. Voor openbare veilingen hoeft u zich vooraf niet in te schrijven.

 

ALS U WILT KOPEN OP DE VEILING DAN HEEFT U NODIG:

  • Geldig legitimatiebewijs; en
  • Een verklaring van financiële gegoedheid. Dat kan bijvoorbeeld zijn een bankafschrift, een bankgarantie of een hypotheektoezegging.

Let wel: bij een veiling is het niet mogelijk om een financieringsvoorbehoud te maken! De verkoop is onvoorwaardelijk, dus diegene aan wie het geveilde object wordt gegund, is ook verplicht dit af te nemen!

Veilingen

Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende veilingen die door ons kantoor worden behandeld.U kunt bij de omschrijving van de veiling de taxatierapporten, de veilingvoorwaarden en eventuele overige relevante informatie downloaden.

Let op: Indien er geen informatie beschikbaar is, dan wordt dit op een later moment bekend gemaakt. 

Downloads:

Villapark Zuurzak A-7

Datum:  18 juli 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 1.000.000,–
Bijkomende kosten: Nafl. 93.080,39

Bank: GSH  (GI-RO Settlement Holding)

Kaya Obsidiaan 34

Datum:  16 augustus 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 206.000,–
Bijkomende kosten: Nafl. 

Bank: RBC Royal Bank

FIRENZEWEG 13

Datum:  16 augustus 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 146.000,–
Bijkomende kosten: Nafl.

Bank: RBC Royal Bank

kaya afido 377

Datum:  16 augustus 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 244.000,–
Bijkomende kosten: Nafl. 

Bank: RBC Royal Bank

weg naar soto nst 34 (Fontein 36)

Datum:  16 augustus 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 62.000,–
Bijkomende kosten: Nafl. 

Bank: RBC Royal Bank

kaya jonas 110

Datum:  30 augustus 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 195.200,–
Bijkomende kosten: Nafl.

Bank: RBC Royal Bank

jongbloed 6d

Datum:  30 augustus 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 130.000,–
Bijkomende kosten: Nafl.

Bank: RBC Royal Bank

seroe grandi 77a-77b

Datum:  30 augustus 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 100.000,–
Bijkomende kosten: Nafl.

Bank: RBC Royal Bank

kaya mata siguaraya 36

Datum:  30 augustus 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 244.000,–
Bijkomende kosten: Nafl.

Bank: RBC Royal Bank

jumentoweg 5

Datum:  30 augustus 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 100.000,–
Bijkomende kosten: Nafl.

Bank: RBC Royal Bank

oost jongbloed blok v kavel 47

Datum:  30 augustus 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 150.400,–
Bijkomende kosten: Nafl.

Bank: RBC Royal Bank

Let op: Aan het bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.