Overzicht

Veilingen

Op een openbare veiling wordt het te veilen perceel door de schuldeiser, bijvoorbeeld meestal een bankinstelling, verkocht. Een veiling bestaat uit twee fases, namelijk bij opbod en afslag.

Bij opbod in de eerste fase wordt aan de hand van de inzetprijs een eerste bod gevraagd. Als er een eerste bod is uitgebracht, kan er vervolgens worden opgeboden met ronde bedragen die door de notaris is vastgesteld.

Bij afslag in de tweede fase zal de notaris in overleg met de verkoper een bedrag afspreken dat aanzienlijk hoger ligt dan het hoogst uitgebrachte bod van de opbodfase. De notaris telt vervolgens af naar beneden met een vast bedrag tot het moment dat uiteindelijk iemand “mijn” roept. De uiteindelijke koper van het geveilde object is dan de persoon die heeft afgemijnd. Indien niet is afgemijnd, zal de hoogste bieder bij opbod, de uiteindelijke koper worden.

Bij de veilingprocedure dienen naast de wettelijke bepalingen ook de regels van het gebruik in acht te worden genomen. De veilingvoorwaarden zijn ter inzage voor de potentiële kopers. Deze voorwaarden houden de spelregels van de veiling in.

De veilingen nemen plaats bij ons op kantoor en beginnen om 10:00am. Voor openbare veilingen hoeft u zich vooraf niet in te schrijven.

 

ALS U WILT KOPEN OP DE VEILING DAN HEEFT U NODIG:

  • Geldig legitimatiebewijs; en
  • Een verklaring van financiële gegoedheid. Dat kan bijvoorbeeld zijn een bankafschrift, een bankgarantie of een hypotheektoezegging.

Let wel: bij een veiling is het niet mogelijk om een financieringsvoorbehoud te maken! De verkoop is onvoorwaardelijk, dus diegene aan wie het geveilde object wordt gegund, is ook verplicht dit af te nemen!

Veilingen

Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende veilingen die door ons kantoor worden behandeld.U kunt bij de omschrijving van de veiling de taxatierapporten, de veilingvoorwaarden en eventuele overige relevante informatie downloaden.

Let op: Indien er geen informatie beschikbaar is, dan wordt dit op een later moment bekend gemaakt. 

Downloads:

Kaya Seru Sablica AD 40

Datum:  20 februari 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 242.500,–
Bijkomende kosten: Nafl. 40.812,99

Bank: Centrale HypotheekBank N.V.

Grinoli 17

Datum:  20 februari 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 385.000,–
Bijkomende kosten: Nafl. 31.661,56

Bank: Centrale Hypotheekbank N.V.

Montaña Abou naast 185

Datum:  12 maart 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 152.000,–
Bijkomende kosten: Nafl. 20.851,52

Bank: Centrale Hypotheekbank N.V.

Maishiweg 41

Datum:  12 maart 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 225.000,–
Bijkomende kosten: Nafl. 29.004,93

Bank: Centrale Hypotheekbank N.V.

Kaya Seru Nobo kavel G-71

Datum:  12 maart 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 87.500,–
Bijkomende kosten: Nafl. 11.068,98

Bank: Centrale Hypotheekbank N.V.

Bermudaweg 9

Datum:  15 maart 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 143.000,–
Bijkomende kosten: Nafl. 17.623,47

Bank: RBC Royal Bank

Kaya Monzonit 459

Datum:  15 maart 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 80.750,–
Bijkomende kosten: Nafl. 11.532,99

Bank: RBC Royal Bank

de Biesheuvel 20

Datum:  22 maart 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 325.000,–
Bijkomende kosten: Nafl. 44.395,14

Bank: Maduro & Curiel’s Bank N.V.

Blanquillaweg 77

Datum:  22 maart 2024
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 750.000,–
Bijkomende kosten: Nafl. 62.976,19

Bank: Maduro & Curiel’s Bank N.V.

Let op: Aan het bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.