Overzicht

Veilingen

Op een openbare veiling wordt het te veilen perceel door de schuldeiser, bijvoorbeeld meestal een bankinstelling, verkocht. Een veiling bestaat uit twee fases, namelijk bij opbod en afslag.

Bij opbod in de eerste fase wordt aan de hand van de inzetprijs een eerste bod gevraagd. Als er een eerste bod is uitgebracht, kan er vervolgens worden opgeboden met ronde bedragen die door de notaris is vastgesteld.

Bij afslag in de tweede fase zal de notaris in overleg met de verkoper een bedrag afspreken dat aanzienlijk hoger ligt dan het hoogst uitgebrachte bod van de opbodfase. De notaris telt vervolgens af naar beneden met een vast bedrag tot het moment dat uiteindelijk iemand “mijn” roept. De uiteindelijke koper van het geveilde object is dan de persoon die heeft afgemijnd. Indien niet is afgemijnd, zal de hoogste bieder bij opbod, de uiteindelijke koper worden.

Bij de veilingprocedure dienen naast de wettelijke bepalingen ook de regels van het gebruik in acht te worden genomen. De veilingvoorwaarden zijn ter inzage voor de potentiële kopers. Deze voorwaarden houden de spelregels van de veiling in.

De veilingen nemen plaats bij ons op kantoor en beginnen om 10:00am. Voor openbare veilingen hoeft u zich vooraf niet in te schrijven.

 

ALS U WILT KOPEN OP DE VEILING DAN HEEFT U NODIG:

  • Geldig legitimatiebewijs; en
  • Een verklaring van financiële gegoedheid. Dat kan bijvoorbeeld zijn een bankafschrift, een bankgarantie of een hypotheektoezegging.

Let wel: bij een veiling is het niet mogelijk om een financieringsvoorbehoud te maken! De verkoop is onvoorwaardelijk, dus diegene aan wie het geveilde object wordt gegund, is ook verplicht dit af te nemen!

Veilingen

Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende veilingen die door ons kantoor worden behandeld.U kunt bij de omschrijving van de veiling de taxatierapporten, de veilingvoorwaarden en eventuele overige relevante informatie downloaden.

Let op: Indien er geen informatie beschikbaar is, dan wordt dit op een later moment bekend gemaakt. 

Downloads:

Kaya Venancio F. Isenia 99

Datum:  24 november 2023
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 386.000,–
Bijkomende kosten: Nafl. 48.737,74

Bank: OBNA Bank

Montaña Abou 183 (kavel A-13)

Datum: 28 november 2023
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 190.000,–
Bijkomende kosten: Nafl. 21.621,37

Bank: Centrale Hypotheekbank N.V.

Rust en Pad 29

Datum: 28 november 2023
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 184.000,–
Bijkomende kosten: Nafl. 21.242,21

Bank: Centrale Hypotheekbank N.V.

Kaya Seru Blanku 29

Datum: 29 november 2023
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 185.400,–
Bijkomende kosten: Nafl. 29.347,48

Bank: Fatum

Las Almas 9-A (Barbouquet S-71)

Datum: 30 november 2023
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs:  Naf. 96.750,-
Bijkomende kosten: Naf. 16.319,52

Bank: Fundashon Kas Popular/Fundashon Fiansa Popular

Kaya Satin 20

Datum: 30 november 2023
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl 86.250,–
Bijkomende kosten: Nafl. 20.663,02

Bank: Fundashon Kas Popular/Fundashon Fiansa Popular

Sans Souci kavel 11

Datum: 30 november 2023
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Nafl. 26.250,–
Bijkomende kosten:

Bank: Fundashon Kas Popular/Fundashon Fiansa Popular

Kaya Kra Stenchi 22

Datum: 30 november 2023
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Naf. 71.250,-
Bijkomende kosten: Naf. 12.197,43

Bank: Fundashon Kas Popular/Fundashon Fiansa Popular

Esperanza bij Ronde Klip kavel 37

Datum: 30 november 2023
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Naf. 101.250,-
Bijkomende kosten: Naf. 21.840,41

Bank: Fundashon Kas Popular/Fundashon Fiansa Popular

Kaya Sixto “Chito” Walle E-89 (Sapate kavel E-89)

Datum: 30 november 2023
Tijd: 10.00 uur
Minimale inzetprijs: Naf. 72.000,-
Bijkomende kosten:

Bank: Fundashon Kas Popular/Fundashon Fiansa Popular

Ilandweg 19-A

Datum: 1 december 2023
Tijd: 9.00 uur
Minimale inzetprijs: Naf. 110.000,-
Bijkomende kosten: Naf. 15.628,58

Bank: Orco Bank N.V.

Let op: Aan het bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.