Persoon- en familierecht

Testament

Een testament is een notariële akte waarmee een persoon (erflater) bij overlijden controle houdt over wat er gebeurt met zijn of haar vermogen (bezittingen, geld, huis) en waarin wordt aangegeven wie de erfgenamen zijn en wie wat krijgt.
Is er geen testament, of zijn de in het testament aangewezen erfgenamen en hun erfgenamen overleden, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.

In een testament kunnen de volgende zaken worden vastgelegd:

  • Het benoemen van erfgenamen
  • Voogdij voor minderjarigen
  • Instellen van bewind
  • Het benoemen van een executeur
  • Wensen omtrent begrafenis
  • Uitsluitingsclausule

Benodigde documenten:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Volledige namen van de erfgenamen
  • Compos Mentis verklaring (Indien u een bepaalde leeftijd heeft bereikt)*

Handige weetjes

1. het maken van een testament is een eenzijdige handeling, ieder maakt zijn eigen testament, een gemeenschappelijk testament kent ons rechtssysteem niet. Ook gehuwden of samenwoners hebben ieder een eigen testament. Wel kunnen deze testamenten elkaars spiegelbeeld zijn.
2. het testament werkt pas bij overlijden.
3. een testament is een persoonlijke akte, een volmacht afgeven voor het maken van een testament is niet mogelijk.

*Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen om een compos mentis vragen. Dit wordt gedurende de bespreking beoordeeld.