Onroerend goed

Hypotheken

Hypotheek: akte, levering, kadaster

Bij de aankoop van een huis of bij verhoging van een hypotheek eist de bank (meer) zekerheid op het huis. Dit gebeurt door het verlenen van het recht van hypotheek op het huis door de eigenaar. Als alle daarvoor benodigde stukken zijn ingeleverd bij de bank en de offerte is getekend, stuurt de bank een opdrachtbrief voor het maken van een hypotheekakte aan de notaris. De notaris controleert onder meer de bevoegdheid van de eigenaar om hypotheek te vestigen op het huis, faillissement van de eigenaar en het vestigen van de hypotheek zonder dat er beslagen op de woning rusten. Na controle van alle relevante gegevens maakt de notaris een concept van de hypotheekakte op en verstuurt hij het concept van de akte en de afrekening terug naar de bank voor accordering.

Na ondertekening van de akte wordt een afschrift van de akte ingeschreven in de openbare registers bij het kadaster.