Persoon- en familierecht

Verklaring erfrecht

verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariële verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op de nalatenschap van de overledene.
Een verklaring van erfrecht geeft zekerheid over de bevoegdheid om een nalatenschap af te wikkelen.

De notaris onderzoekt wie de erfgenamen zijn. Als er een testament is staat daarin wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament? Dan geldt het wettelijke erfrecht.

Na het overlijden kunnen de erfgenamen niet altijd zo maar aan de erfenis komen. Het is immers voor buitenstaanders niet direct zichtbaar wie de rechtmatige erfgenamen zijn. Banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen of andere instanties verlangen dan vaak een zogeheten Verklaring van Erfrecht. Ook voor de verkoop van een huis van de overledene heb je een verklaring van erfrecht nodig.

Voordat een verklaring van erfrecht wordt afgegeven worden eerst een aantal onderzoeken gedaan. Onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier brengt de notaris alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de overledene in kaart.
Zijn er veel erfgenamen of zijn de erfgenamen moeilijk te vinden? Dan kan het langer duren voordat wij een verklaring van erfrecht kunnen afgeven.

Benodigde documenten:

  • Overlijdensakte (Bevolkingsregister/Kranshi);
  • Uitgebreide uittreksel(s) uit de basisadministratie persoonsgegevens niet ouder dan 3 maanden en voorzien van de burgerlijke staat of een “stamboomverklaring” betreffende de overledene en diens afstammelingen;
  • Trouwboekje;
  • Testamentenverklaring van het Centraal Testamenten Register.