Ondernemingen

Stichting/ SPF

De Stichting en Stichting Particulier Fonds (SPF)

Verschillen tussen een Stichting en een Stichting Particulier Fonds
De belangrijkste verschillen tussen de ‘gewone’ stichting en de stichting particulier fonds zijn:

Bedrijfsuitoefening
Een gewone stichting mag een non-profit bedrijf uitoefenen welke haar inkomsten uitsluitend voor goede doelen gebruikt mag worden, rekening houdend met eventuele (fiscale) consequenties. De SPF mag niet als doel hebben het maken van winst door het uitoefenen van een bedrijf, maar kan wel eigenaar zijn van aandelen in een B.V. of N.V., van onroerend goed, van auteursrechten, bankdeposito’s. etc.

Uitkeringsverbod
Een gewone stichting mag geen uitkering doen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de
uitkeringen een ideële of een sociale strekking hebben. Dit verbod is niet geldig voor de SPF.

 Aansprakelijkheid bij een stichting 

De bestuurders zijn niet aansprakelijk voor de schulden. Bestuurders zijn wel aansprakelijk als er sprake is van wanbestuur, of als de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister.