Persoon- en familierecht

Boedelverdeling

Wanneer echtgenoten gaan scheiden of samenwoners hun relatie verbreken, moet gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld. Voor de verdeling van een perceel is inschakeling van de notaris verplicht. In de akte van verdeling worden de gemaakte afspraken vastgelegd en wordt de overdracht van de eigendom van de woning aan een van beide partijen geregeld of aan een derde verkocht.

Als de ene partij een bedrag toekomt vanwege overbedeling van de andere partij, verloopt de betaling van dit bedrag via de notaris. De rechter benoemd de boedelnotaris.