Ondernemingen

Aandelenoverdracht

Een aandelenoverdracht vindt plaats bij de verkoop van een vennootschap of wanneer er een aandeelhouder bij komt of weggaat.

Aandelen kunnen door tussenkomst van een notaris worden overgedragen. Voor de aandelenoverdracht wordt een onderhandse akte opgesteld, waar de overdracht van aandelen tussen partijen plaatsvindt.

Tevens moet het bestuur van de vennootschap de aandelenoverdracht erkennen. Als aan deze eisen is voldaan heeft de nieuwe aandeelhouder stemrecht en recht op dividend.

In de onderhandse akte van overdracht worden bepalingen opgenomen over de prijs van de aandelen. Ook het moment van overdracht van de aandelen is opgenomen.