Onroerend goed

Erfpacht

Erfpachtuitgifte

Als u een huis koopt, staat dit meestal op eigendomsgrond of erfpachtgrond. U krijgt als koper van een erfpachtgrond alleen het gebruiksrecht, het zogenaamde erfpachtrecht. Voor dit gebruiksrecht betaalt de erfpachter een jaarlijkse vergoeding aan de overheid. Die vergoeding noemen we een canon. Daarnaast moet ook jaarlijks de onroerendezaakbelasting betaald worden, net als bij eigendomsgrond.

U moet zich bovendien houden aan de erfpachtvoorwaarden. De overheid geeft terreinen in een erfpacht uit meestal voor een periode van zestig (60) jaren.

Ook voor een erfpachtuitgifte moet er een notariële akte opgesteld worden. De erfpachter moet voorafgaande het passeren van de akte een Ministeriële Beschikking van Domeinbeheer hebben ontvangen en alle door Domeinbeheer opgegeven kosten hebben voldaan. Na ondertekening van de akte wordt hiervan ook een afschrift aangeboden aan het kadaster ter inschrijving in de openbare registers.