Overzicht

Personen- en familierecht

Ons kantoor is constant in beweging op het gebied van personen- en familierecht. Denk daarbij aan het maken van testament, een Verklaring van Erfrecht, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten, toegespitst op uw situatie, maar ook het afwikkelen van nalatenschappen. Wij houden hierbij de laatste wet- en regelgeving nauwlettend in het oog. Het op de juiste manier vastleggen van deze belangrijke zaken voorkomt namelijk niet alleen een hoop ellende, het zorgt vooral voor een gerust gevoel en geeft u zekerheid!

Verklaring erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariële verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op de nalatenschap van de overledene.

Testament

Een testament is een notariële akte waarmee een persoon bij overlijden controle houdt over wat er gebeurt met zijn of haar vermogen en waarin wordt aangegeven wie de erfgenamen zijn en wie wat krijgt.

Huwelijkse voorwaarden

Als je trouwt zonder huwelijkse voorwaarden, worden de afzonderlijke vermogens van de bruid en bruidegom samengevoegd tot één vermogen waarin beiden voor de helft gerechtigd zijn.

Samenlevingsovereenkomst

Geen enkele wet of instantie kan iemand de verplichting opleggen een samenlevingscontract of samenlevingsovereenkomst aan te gaan. Vaak is het wel verstandig om een samenlevingscontract op te stellen.

Boedelverdeling

Wanneer echtgenoten gaan scheiden of samenwoners hun relatie verbreken, moet gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld. Voor de verdeling van een huis is inschakeling van de notaris verplicht.