Overige diensten

Notariële volmacht

Een volmacht is een notariële akte waarin u, de volmachtgever, een ander of anderen de bevoegdheid geeft om namens u rechtshandelingen te verrichten. De gevolmachtigde(n) mag/mogen u vertegenwoordigen inzake financiële en formele zaken.

– Over ons
– Contact
– Online calculator
– Tarieven