Onroerend goed

Benodigde documenten

Benodigde documenten voor overdrachten en hypotheken

 • Koopovereenkomst
 • Kopie Meetbrief perceel of voorgaande akte van overdracht
 • Legitimatiebewijzen
 • Uittreksel Basisadministratie Persoonsgegevens uitgebreid waar we de volgende informaties kunnen herleiden: (van zowel verkoper als koper)
  • Naam
  • Geboorte plaats en datum
  • Burgerlijke staat
  • Huidige adres
 • Als de koper of verkoper een rechtspersoon is, hebben wij de statuten, KVK uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) en geldig legitimatiebewijs van de bestuurder nodig.
 • Gaat u deze aankoop door eigen vermogen financiëren?
  • Zo wel, dient u ons formulier van Source of Funds in te vullen en samen met de bijbehorende bewijzen aan ons te leveren.
  • Zo niet, ontvangen we de hypotheekopdracht van de geldvertrekker
 • Contactgegevens verkoper en koper